Prezentacje Pokonferencyjna

Alicja Przepiórska Ułaszewska

Projekt DraBiNa cele i założenia projektu oraz program konferencji.

Ewa Marcinek

Kreatywne pisanie i autonarracja.

dr Joanna Wawrzyniak

Satysfakcja życiowa osób starszych.

Agnieszka Buśk

W dramie ważne są przede wszystkim nie postacie, a postawy i działania.

Alicja Przepiórska Ułaszewska

Po co nam drabina, cele i założenia projektu

dr Joanna Wawrzyniak

Bogactwo i niepowtarzalność biografii

dr Bogna Bartosz Ilona Zakowicz

Działania i rezultaty projektu