Ós Pressan

logo Ós Pressan

Ós Pressan to islandzka organizacja pozarządowa mająca na celu wspieranie autorów i artystów o różnorodnym pochodzeniu kulturowym i etnicznym, promująca różnorodność językową oraz twórczość osób narażonych na marginalizację społeczną.

Organizacja powstała w 2015 roku z inicjatywy kolektywu pisarskiego współpracującego z Biblioteką Miejską w Reykjaviku oraz Reykjavik UNESCO Miasto Literatury.

Ós Pressan organizacja pozarządowa zrzeszająca pisarzy i poetów, jej głównym celem jest wspieranie i promowanie autorów znajdujących się na marginesie islandzkiej sceny literackiej. Do tej pory kolektyw wydał cztery roczniki Ós – The Journal, będące antologią wielojęzykowej literatury Islandii.

Ós Pressan prowadzi spotkania, warsztaty pisarskie, wykłady i konferencje poświęcone twórczości literackiej tych, którzy znajdują się na marginesie tradycyjnej, islandzkiej sceny literackiej. Organizuje też warsztaty i spotkania promujące kreatywne pisanie wśród różnych grup wiekowych.