Konferencja inaugurująca PROJEKT

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo, 
mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję inaugurującą PROJEKT „DRABINA – Drama, Biografia, Narracja”, finansowany ze środków EOG.

Projekt DRABINA ma na celu wypełnienie luki edukacyjnej i upowszechnianie innowacyjnych metod oraz technik pracy z osobami starszymi, praktycznych poradników, szkoleń skierowanych do edukatorów, a także liderów środowisk senioralnych, a tym samym wzmocnienie potencjału organizacji społecznych w tym obszarze.
Celem Projektu DRABINA jest zapoznanie edukatorów senioralnych z autorską metodą pracy, która bazując na potencjale biograficznym, doświadczeniach edukacyjnych i zawodowych seniorów pozwoli kształtować postawy aktywności i zaangażowania społecznego, umożliwiając kreowanie liderów społeczności lokalnych, sprzyjając partycypacji społecznej, wzmacniając zasoby kadrowe organizacji społecznych.

W ramach konferencji zapoznamy Państwa z ideą projektu opartego na: DRAMIE, BIOGRAFII, NARRACJI. Konferencję zaszczyci Konrad Imiela, dyrektor Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, który wygłosi wykład nt. roli i znaczenia opowieści o życiu oraz roli teatru w rozwoju każdego z nas. W programie m.in. spotkanie z ekspertkami z Islandii, między innymi Ewą Marcinek, która przybliży nam specyfikę teatru społecznego i kreatywnego pisania, ekspertkami w dziedzinie biografii: dr Joanną Wawrzyniak, dr Bogną Bartosz, ekspertką w obszarze dramy Agnieszką Buśk, ekspertką w dziedzinie edukacji osób starszych: Iloną Zakowicz oraz ekspertką w obszarze aktywizacji osób starszych: Alicją Przepiórską-Ułaszewską.

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ online/ Zoom, 23.04.2021 roku w godz. 10.00-13.30.
Szczegółowy harmonogram Konferencji zostanie przesłany po otrzymaniu zgłoszenia udziału w konferencji przesłanego przez Państwa na adres: marzena.szwegler@morawa.org

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy i Partnerzy Projektu

ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI NGO PRACUJĄCYCH W OBSZARZE EDUKACJI I AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH.

10.00-10.15
Marzena Szwegler: Inauguracja, przywitanie zaproszonych gości.

10.15-11.00
Konrad Imiela: Opowieści przetrwają w teatrze. Prezentacja projektu DraBiNa

11.00-11.15
Alicja Przepiórska-Ufaszewska: Po co nam drabina? – cele i założenia projektu.

11.15-11.30
dr Bogna Bartosz:
Wspinając się po drabinie każdy szczebel ważny … słów kilka o działaniach w projekcie.

11.30-11.45
Ilona Zakowicz
: Małymi krokami na szczyt, czyli kilka słów o rezultatach projektu.

11.45-12.15
Ewa Marcinek
: Teatr społeczny

12.15-12.45
dr Joanna Wawrzyniak
: Bogactwo i niepowtarzalność biografii. Praca warsztatowa z własnym życiem.

12.45-13.15
Agnieszka Buślc
. W dramie ważne są przede wszystkim nie postacie, a postawy i działania – o esencji dramy w pracy z grupami.

13.15-13.30
Dyskusja i pytania.

Dodaj komentarz

Komentarz do “Konferencja inaugurująca PROJEKT”