Zaproszenie na konferencję.

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję dot. projektu „DRABINA – Drama, Biografia, Narracja”, finansowanego ze środków EOG.

Projekt DRABINA ma na celu wypełnienie luki edukacyjnej i upowszechnianie innowacyjnych metod oraz technik pracy z osobami starszymi, praktycznych poradników, szkoleń skierowanych do edukatorów, a także liderów środowisk senioralnych, a tym samym wzmocnienie potencjału organizacji społecznych w obszarze.

Celem Projektu DRABINA jest zapoznanie edukatorów senioralnych z autorską metodą pracy, która bazując na potencjale biograficznym, doświadczeniach edukacyjnych i zawodowych seniorów pozwoli kształtować postawy aktywności i zaangażowania społecznego, umożliwiając kreowanie liderów społeczności lokalnych, sprzyjając partycypacji społecznej, wzmacniając zasoby kadrowe organizacji społecznych.

W ramach konferencji zapoznamy Państwa z ideą projektu opartego na DRAMIE, BIOGRAFII I NARRACJI. Zaprosimy Państwa na spotkanie z panią Melittą Sallai, 94 letnią społeczniczką, założycielką Fundacji św. Jadwigi, autorką biograficznej książki „Z Muhrau do Morawy”, Krystyną Lasek, wiceprezeską Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, seniorką zaangażowaną w działania aktywizacyjne na rzecz seniorów i tworzenie polityki senioralnej, członkinią Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej przy Marszałku Województwa. Wykład nt. szczęścia poprowadzi dr Bogna Bartosz, ekspertka w naszym projekcie, pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencję zaszczyci Konrad Imiela, dyrektor Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, zaprosimy Państwa do Islandii, na spotkanie z Ewą Marcinek, ekspertką ds. kreatywnego pisania. W programie także debata, prowadzona przez Ilonę Zakowicz, naszą ekspertkę ds. edukacji senioralnej a nad całością czuwać będzie Alicja Przepiórska Ułaszewska, ekspertka ds. aktywizacji osób starszych.

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 31.05.2021 roku w godz. 10.00-15.00 w Pałacu w Morawie (Fundacja św. Jadwigi http://www.morawa.org), Morawa 1, 58-120 Jaroszów. Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w Konferencji, nocleg, wyżywienie oraz organizację dojazdu z Wrocławia do Morawy. Uczestnicy Konferencji otrzymają bezpłatne materiały. Liczba miejsc ograniczona!

Szczegółowy harmonogram Konferencji zostanie przesłany po otrzymaniu zgłoszenia udziału w konferencji przesłanego przez Państwa na adres: marzena.szwegler@morawa.org

Serdecznie zapraszamy!

TUTAJ można pobrać deklarację uczestnictwa.

Dodaj komentarz