Projekt został objęty patronatem medialnym przez magazyn Ogólnopolski Głos Seniora.

Ogólnopolski Głos Seniora to już piąty tytuł prasowy wydawany przez Stowarzyszenie MANKO, które specjalizuje się w kampaniach społecznych, medialnych i edukacyjnych. Do tej pory ukazały się 54 wydania gazety. Grupą docelową magazynu są przede wszystkim osoby w wieku 60+. Oprócz nich przekaz jest także kierowany do ich rodzin oraz ludzi w każdym wieku, zainteresowanych zdrowiem własnym, rodziny i otoczenia, aktywnością społeczną, wolontariatem czy też edukacją w uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora i radach seniorów. Ogólnopolski Głos Seniora prowadzi edukację osób starszych m.in. w tematyce przedsiębiorczości, polityki senioralnej oraz bezpieczeństwa. Ogólnopolski Głos Seniora aktywizuje seniorów poprzez m.in. liczne konkursy i akcje społeczne. Projekt uzyskał patronat honorowy m.in.:  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ogólnopolskiej Federacji UTW, Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów oraz wielu prestiżowych instytucji.
ARTYKUŁ POD TYM LINKIEM

logotyp głos seniora
logotyp głos seniora

Dodaj komentarz