O Nas

dr Joanna Wawrzyniak

dr Joanna K. Wawrzyniak​

Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, doktorem pedagogiki, pasjonatką pracy aktywizującej z Seniorami, badania biografii i edukatorką zdrowia.

Ewa Marcinek

Jest autorką tekstów literackich, nauczycielem kreatywnego pisania i koordynatorką projektów.

Alicja Przepiórska Ułaszewska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr filologii germańskiej. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach Socjologia stosowana i Psychologia społeczna, Coaching, Psychogerontologia, które otworzyły mi drzwi do mojej pracy i pasji, jaką jest aktywizacja i edukacja osób starszych.

Janina Chochłakiewicz

Janina Chochłakiewicz

Jestem trenerem umiejętności psychospołecznych, myślenia krytycznego, jogi śmiechu, tutorem, reżyserem teatralnym i pedagogiem.