Drama 1

Mamy nadzieję, że zaciekawieni DRAMĄ chętnie udacie się w dalszą „dramową „podróż”, na którą zaprasza Alicja Przepiórska Ułaszewska, w naszym eksperckim zespole zgłębiająca tę metodę.

Drama stosowana dąży do osiągnięcia zamierzonej zmiany społecznej, stąd najważniejsze w warsztatach darmowych jest wyznaczanie i realizacja celów, dobranych odpowiednio do potrzeb i możliwości grupy.

Dziś przyjrzymy się technikom dramowym, które pozwalają na osiąganie zmiany.

Warsztat dramowy zbudowany jest według struktury opartej na cyklu Kolba. Najpierw doświadczenie, potem przyjrzenie się nowemu doświadczeniu i płynącym z niego umiejętnościom, podbudowanie refleksji dawką wiedzy aż do integracji nabytej wiedzy czy umiejętności z rzeczywistością, prowadzenie do własnego życia, czyli praktykowanie.

Zaczniemy od rozgrzewki, która ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu całego warsztatu.

Rozgrzewki czyli gry i zabawy dramowe

Angażują uczestników fizycznie, intelektualnie i emocjonalnie. Zaproponowane w tej części ćwiczenia, pomogą uczestnikom oswoić się z ciałem, skrócą dystans między nimi, pobudzą wyobraźnię i twórcze myślenie, niezbędne do kolejnego etapu warsztatów. Dodatkowo zaproponowane gry wprowadzą uczestników w temat warsztatu. Ich celem jest wprowadzenie do dramy i tematu oraz stworzenie odpowiedniej atmosfery zaufania, bezpieczeństwa, umożliwienie uczestnikom odebrania pierwszego wrażenia czym jest DRAMA.

Opowiadanie historii w kole

Grupa siedząc w kole tworzy razem historię. Każdy dodaje po jednym słowie lub zdaniu (w zależności od przyjętych zasad), do momentu aż grupa uzna historię za zakończoną. Ćwiczenie wprowadza dobrą, twórczą atmosferę, opartą na zabawie, pomaga zintegrować się grupie. Wspiera proces komunikacji werbalnej, uważności, abstrakcyjnego myślenia i odpowiedzialności za grupę.

Co robisz…?

Grupa staje w kole a w środku prowadzący., wykonując jakąś czynność, np. myje zęby. Jeden z uczestników pyta: „Co robisz, (tu podaje imię osoby do której się zwraca)?”, a prowadzący cały czas „myjąc zęby”, mówi, że wykonuje zupełnie inną czynność, np. „sadzę drzewko”. Tera pytający wchodzi do środka koła i wykonuje wymienioną przed chwilą czynność, czyli sadzi drzewo. Zapytany przez kolejna osobę z kręgu „Co robisz (imię)?”, nie przerywając czynności , deklaruje zupełnie inne zajęcie. I tak do wyczerpania pomysłów w grupie.
Korzyści z tej zabawy to dobra zabawa, integracja, skrócenie dystansu między uczestnikami, twórcze myślenie, praca z ciałem i koordynacja ruchowa czy wstęp do improwizacji.

Pomniki

Grupa stoi w kręgu plecami do środka. Osoba prowadząca podaje po kolei hasła „radość”, „zaskoczenie”, „złość”, „miłość”….:
– na pierwsze klaśnięcie osoby zastygają w swoim indywidualnym pomniku: „radość”,
– na kolejne klaśnięcie osoby odwracają się twarzą do środka kręgu i zastygają w pomniku pt. „zaskoczenie”.

Przy kolejnych rundach moderator zachęca, by stojąc „w pomniku”, obejrzeć również pozostałe pomniki. Warto docenić, jak wspaniałą galerię stworzyli uczestnicy i jak różne rodzaje złości i miłości pokazali pod hasłami: „złość” i „miłość”.

Maszyny

Po pomnikach indywidualnych uczestnicy są gotowi do wyzwania grupowego. Osoba prowadząca prosi grupę o odliczenie od 1 do 4. Uczestnicy tworzą zespoły jedynek, dwójek, trójek i czwórek. Grupy nie przekazują sobie informacji o tym, co przygotowują. Ważne! Osoby prezentujące maszynę milczą i nie poruszają się. Zadaniem pozostałych osób jest odgadnąć prezentowane przez grupę hasło.

Runda I:

kategoria „zwierzę”. Moderator podchodzi do każdego zespołu prosząc, aby przedstawili pomnik podanego zwierzęcia:

  • pierwsza grupa: słoń,
  • druga grupa: krokodyl,
  • trzecia grupa: orzeł,
  • czwarta grupa: łabędź.

Grupy mają 1 minutę na ustawienia pomnika. Ważne jest to, aby wszyscy uczestnicy z grupy wzięli udział w tworzeniu posągu i byli jego częścią oraz to, aby wszyscy pokazywali jeden i ten sam posąg. Grupy nie informują się o tym, co będą przygotowywać. Zadaniem pozostałych zespołów jest odgadnąć prezentowane przez grupę zwierzę.

Runda II

 kategoria „pojęcia”. Prowadzący łączy ze sobą grupy: jedynki z trójkami oraz dwójki z czwórkami. W nowych, większych grupach, otrzymują do przedstawienia pojęcia, które wprowadzają ich do kolejnej części zajęć pt. „stymulatory”. Jedna z grup tworzy pomnik pt.: „wolność” i „protest”, druga grupa otrzymuje hasła: „władza” i „pokój”.

Prawda, że rozgrzewka darmowa to ciekawe doświadczenie? Przypomina trochę zabawy dzieciństwa. Rozgrzewka ma charakter gier i zabaw dramowych, pracy głosem, wyobraźnią oraz ciałem. Wspiera budowanie atmosfery i wzajemnych relacji, . poprawia komunikację i pracę w zespole, przygotowuje do wchodzenia w role.

Przesadzimy?

Zapraszam do zabawy, którą możesz wykonać ze swoimi znajomymi a która otworzy Was na nowe doznania i odkrycia oraz podniesie energię grupy, dając przy ty wiele powodów do śmiechu.
Grupa staje w kole, każdy uczestnik zabawy ma za zadanie pokazać coś, co robi, ale z wyraźną przesadą, dużo wyraziściej niż w rzeczywistości.
Jak pokazać spanie, opalanie czy mycie zębów przesadą? Wielu potrafi i świetnie się przy tym bawi.

Spróbuj Zapraszam
Alicja Przepiórska Ułaszewska
(eksperta w projekcie z ramienia partnera projektu Fundacji Via Salutis).

Materiał opracowany na podstawie:
Jagiełło-Rusiłowski A.”Drama w STOP-KLATCE. W kierunku pozytywnej zmiany społecznej”
Wyd. Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Warszawa 2010

PORADNIK BIBLIOGRAFICZNO–METODYCZNY 4/2016 Walizka dziadka Kazika
Scenariusze warsztatów dramowych dla dzieci i młodzieży o Poznańskim Czerwcu 1956 r.