Biografia 1

Bogna Bartosz
Tydzień z biografią
Zainteresowanych biograficzną podróżą zapraszam …

  • Inspiracją jest propozycja Duccio Demetrio zawarta w książce Zabawa na tle życia: gra autobiograficzna w edukacji dorosłych. Gry autobiograficzne posiadają ogromny biograficzny i autorefeleksyjny potencjał. Zachęcają do tworzenia opowieści na temat swojego życia, umożliwiając integrację różnych wątków, podkreślając znaczenie wspomnień i odkrywania swojej siły. Jak twierdzi Demetrio „Składanie w całość nieuporządkowanych fragmentów życia. […] stanowi źródło wiedzy o nas samych”.
  • „Wiadomości wysłane w butelce” to gra biograficzna polegająca na tym, by wyrazić „w jednym zdaniu myśli, wierszu, lub sformułowaniu sens naszego życia”. Może być to tytuł filmu, który w jakiś nie do końca uświadomiony przez nas sposób kojarzy się z naszym życiem. Może jest to piosenka czy melodia wracająca do nas w ważnych chwilach? Może cytat, który stanowi motto naszego życia? Włóżmy do butelki takie zapiski, dłuższe lub krótsze, które zawierają ważne dla nas refleksje.
  • W trakcie tego biograficznego zadania możemy zastanowić się, co jest istotną treścią naszego życia, co chcielibyśmy o sobie przekazać innym. Pozwala nam uświadomić sobie znaczące wartości. Jest to twórcze zajęcie, wymagające otwartości i inwencji.

Warto! Zaczynamy?