Biografia

“O Biografii, metodzie biograficznej i warsztatach” -dr Bogna Bartosz

Historia naszego życia – biografia jest drogą. Na niej spotykamy ludzi, którzy na trwale wpisują się w nasze życie. Doświadczamy tego, co nas buduje i daje siłę, ale też tego co trudne i głęboko rani. Jednak nawet wtedy, gdy nie było łatwo podnosimy się i podążamy dalej, zaś wnikliwe przyglądanie się temu, co nas spotkało jest szansą na znalezienie i umocnienie siebie. Możemy dostrzec cele, które na różnych etapach życia były ważne a przy tym niezmienne, stanowiące dla każdego z nas indywidualną znaczącą wartość. Wymaga to uważności i czasu, stworzenia przestrzeni dla osobistych refleksji.

W projekcie Drabina wykorzystamy metodę biograficzną jako okazję do analizy historii życia. Podczas warsztatów biograficznych metaforyczna inspirująca refleksja nad życiem pozwoli nam odkryć najmocniejsze strony naszego Ja. Innymi słowy będziemy czerpać siłę z biografii. Ta droga oznaczona będzie naszym emocjami i narracjami wykraczającymi poza faktograficzne opowieści. Odkryjemy znaczenia przypisywane doświadczeniom z przeszłości, ale też teraźniejszości i projektom przyszłości. Zaglądając w historię naszego życia przyjrzymy się sobie w przeszłości a także znajdziemy odpowiedź na pytanie kim jesteśmy i w jakim kierunku powinniśmy podążać. Dlatego od początku tej drogi towarzyszyć nam będzie przekonanie, że biografia jest doskonałą metodą poznawania siebie.

Spośród wielu lektur szczególnie ciekawe polecam na początek „spotkań z biografią”:

  • Autobiografia – terapeutyczny wymiar pisania o sobie,
    Duccio Demetrio, 2000
  • Autobiografia jako twórcze wyzwanie. Scenariusze warsztatów biograficznych, Katarzyna Lasocińska, Joanna Kamila Wawrzyniak, 2013.
  • Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych, Beata Bugajska, Celina Timoszyk-Tomczak, 2014