Alicja Przepiórska Ułaszewska

Alicja Przepiórska Ułaszewska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr filologii germańskiej. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach Socjologia stosowana i Psychologia społeczna, Coaching, Psychogerontologia, które otworzyły mi drzwi do mojej pracy i pasji, jaką jest aktywizacja i edukacja osób starszych.

Doświadczenie


Od 20 lat jestem związana z edukacją i aktywizacją osób dorosłych, w obszarze planowania kariery zawodowej, europejskiego rynku pracy, edukacji oraz aktywności społecznej. Jestem trenerką, szkoleniowcem, doradcą kariery, coachem, pscyhogerontologiem. Szkolę kadrę nauczycieli, pracowników PSZ, osoby bezrobotne, SENIORÓW, edukatorów osób starszych). Podnoszę swoje kompetencje i kwalifikacje, by profesjonalnie wspierać innych. Pracuję z Seniorami, więc ukończyłam studia podyplomowe z psychogerontologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje mnie komunikacja otwarta na dialogu i porozumieniu bez przemocy – ukończyłam studia podyplomowe „Psychologia społeczna”, „Coaching” oraz certyfikowane szkolenie VCC na mediatora. Interesuje mnie komunikacja międzykulturowa oraz mobilność – odbyłam studia podyplomowe „Migracje międzynarodowe” i polsko-francusko-niemieckie szkolenie dla trenerów grup ponadnarodowych. Jestem absolwentką Europejskiego Banku Kadr, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod patronatem Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola oraz absolwentką Szkoły Trenerów organizowanej przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, towarzyszę w relacji mentorskiej studentom SWPS, a by robić to jeszcze lepiej kończę obecnie Szkołę Mentorów.

Od 12 lat szkolę jako wykładowca akademicki kadry pedagogów, nauczycieli (m.in. na kierunkach doradztwo zawodowe, coaching a obecnie psychogerontologia), współpracowałam m.in. z WSB we Wrocławiu i Opolu, na stałe związana jestem z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.

Jestem autorką projektów finansowanych z UE mających na celu aktywizowanie społeczne i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. “Jesteśmy gotowi na sukces”, “Aktywizacyjny triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji” oraz “Partnerstwo instytucji rynku pracy na rzecz rozwoju mobilności ponadnarodowej. 

Jestem współautorką publikacji powstałych w ramach tych projektów: “Poradnik szkoleniowy Asystowana Aktywizacja” oraz “Skrypt szkoleniowy dot. Asystowanej Aktywizacji”, podręcznika z zakresu komunikacji międzykulturowej i mobilności ponadnarodowej pt. “Wspieranie kluczowych kompetencji na rynku pracy poprzez gotowość do mobilności – wdrażanie nowych metod mobilności ponadnarodowej”.

“Wirtualne kawiarenki” na przykładzie kawiarenki Five o’clock” mojego autorstwa wydane zostały w publikacji Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP pt.” Seniorzy w twórczym działaniu” a pomysł na scenariusz międzypokoleniowych o tematyce patriotycznej pt. “Bliższe spotkania z patriotyzmem” wyróżniony i wydany w publikacji “Pomysłobranie – zbiór scenariuszy zajęć edukacyjnych na temat patriotyzmu” Narodowego Centrum Kultury. 

Od ponad 7 lat zajmuję się aktywizacją osób starszych. Jestem autorką i koordynatorką projektów skierowanych do osób starszych: “Tradycja łączy pokolenia” (3 edycje) oraz „Moja i twoja historia – ocalić od zapomnienia” (2 edycje) oraz autorką projektu “Każdy jest ważny – Seniorzy w działaniu” ( 2 edycje), autorką i koordynatorką projektów z zakresu aktywności społeczności lokalnej w oparciu o działania międzypokoleniowe (FIO) “Akademia Ludzi Aktywnych” oraz projektów o charakterze patriotycznym (Niepodległa) “Drogi do Niepodległości pisane biografiami naszych rodzin” oraz “Nasza Wiktoria roku 20-go”. 

W realizowanych projektach jestem też trenerką umiejętności społecznych (m.in. komunikacja, komunikacja międzypokoleniowa, umiejętności liderskie, wolontariat senioralny).

Aktualnie


 Od 06.2019 r. wraz z mężem prowadzę Fundację Via Salutis (co oznacza „Droga do zdrowia”), , dzięki której mam możliwość realizowania projektów na rzecz promocji zdrowego stylu życia, rozwoju osobistego i aktywizacji społecznej osób starszych. Ich celem jest wyzwalanie w ludziach potencjału, poprzez sztukę, rozmowę, teatr a także aktywizowanie i integrowanie środowisk wokół tematów tożsamości, kultury i zdrowia. Obecnie realizuję projekt „Świadomy, zdrowy, szczęśliwy”, skierowany do wałbrzyskich Seniorów. Jestem współautorką i ekspertką projektu DraBiNa – Drama, Biografia, Narracja. Innowacyjna metoda aktywizacji osób starszych fiansowanegoz z Funduszy Norweskich.

Jako wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu prowadzę zajęcia m.in. na studiach podyplomowych na kierunku Psychogerontologia.

Wolny czas?


Moje życie jest jak pudełko czekoladek, każdą smakuję, delektując się nią. Czas wolny lubię spędzać z bliskimi, podróżować, poznawać nowe kultury, zwyczaje, rozmawiać, smakować, tańczyć.

Dlaczego DRABINA?


Drabina jest symbolem rozwoju, awansu, ale też wspinaczki, wysiłku i zaangażowania, które mają prowadzić do celu. Moim celem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ale także doświadczanie i tworzenie nowego. DraBiNa będzie dla edukatorów przewodnikiem jak wyzwolić u osób starszych zasoby do aktywności i zaangażowania społecznego. Wiem, że warto podjąć to wyzwanie.